Professional Innovative Cooperative Win -Win

Service Network

Datong Insurance Surveyors & Loss Adjusters’ service network covers 25 provinces and municipalities, such as Beijing, Shandong, Hebei, Henan, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, Shanghai, Hubei, Hunan, Shaanxi, Liaoning, Anhui, Jiangsu, Guangdong, Jiangxi, Chongqing, Tianjin, Shanxi, Guizhou, Guangxi, Jilin, Heilongjiang, Fujian and Hainan. It has achieved operational capacity to fully cover the domestic area.

Address: Room 601, Integrated Office Building, Beijing-Tianjin Electronic Commerce Industrial Park, Wuqing District, Tianjin

Telephone/Fax: 0086-022-59687729